Keurmerken

Er zijn verschillende keurmerken waar biologisch voedsel aan te herkennen is in de winkel. Verschillende biologische keurmerken stellen ook verschillende eisen. Hieronder een opsomming van een aantal van deze keurmerken en wanneer ze op een product mogen staan.

Europees keurmerk

keurmerk1

Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie geproduceerd zijn en voldoen aan de EU-regelgeving voor biologische landbouw. Producten met het keurmerk bestaan voor minstens 95 procent uit biologisch ingrediënten en het moet duidelijk zijn waar het product vandaan komt. Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt zijn en er wordt rekening gehouden met het dierenwelzijn bij dierlijke producten zoals vlees en zuivel.

keurmerk2

Nederlands keurmerk

Het Nederlandse EKO keurmerk kan naast het Europese keurmerk op de verpakking staan. De producten voldoen minstens aan de eisen die worden gesteld aan door de Europese Commissie aan biologische producten, maar de regels gaan nog verder. Er gelden namelijk ook eisen voor de duurzaamheid van energieverbruik, verpakkingen en respectvol zaken doen. De eisen staan vast in de IFOAM beginselen.

Milieukeur

keurmerk3

Producten en diensten die het milieu minder belasten, kunnen gecertificeerd worden door Stichting Milieukeur (SMK). Het gaat om zowel voedingsmiddelen als non-foodproducten. SMK stelt de eisen voor het keurmerk vast in samenwerking met onder andere  producenten, de overheid en milieuorganisaties. Producten met het keurmerk zijn op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd.

keurmerk4

Streekkeurmerk

Stichting Streekeigen Producten Nederland beheert het Nederlandse keurmerk Erkend Streekproduct. Om aan de eisen te voldoen moet er een duidelijk omschreven productiegebied zijn waar zowel de grondstoffen als de verwerking moet plaatsvinden. Ten slotte moet natuurlijk ook voldaan worden aan de eisen voor duurzame productie.

Beter Leven Keurmerk

keurmerk5

De dierenbescherming heeft een keurmerk ontwikkeld waaraan diervriendelijke producten in winkels zijn te herkennen. Er wordt een gradatie toegekend van 1 tot 3 sterren. De dieren worden bij één ster diervriendelijk gehouden en bij drie sterren zijn de producten vaak biologisch. De eisen die het keurmerk stelt verschillen per diersoort.